Stichting Vrienden van de Grote Kerk

te Weesp

Zuilen en Schilderingen

Het kerkinterieur wordt in het bijzonder bepaald door de rijen zuilen of pilaren. De lichtbeuk wordt gedragen door tweemaal zeven vrijstaande zuilen; daarbij nog vier halfzuilen (zuilen die niet vrijstaand zijn). Twee halfzuilen staan op de hoeken van de aansluiting van het koor en de kerkruimte. De beide andere halfzuilen bevinden zich links en rechts aan de kerkmuur, waar tegen het orgel is gebouwd. Deze beide halfzuilen zijn in tegenstelling tot de overige (die van zandsteen zijn) in heel fijn metselwerk uitgevoerd. De zuilen waren allemaal gepleisterd, tot er na de restauratie van de secco's van twee zuilen is besloten om bij de restauratie van de volgende zuilen de kalklaag weg te laten.

Muur- en pilaarschilderingen

Na de restauratie zijn enkele muur- en pilaarschilderingen voor de dag gekomen, uiteraard uit de voorreformatorische tijd van het kerkgebouw. Over de wijdingskruizen naast het koorhek hebben we het al gehad. Een fraai exemplaar van het wijdingskruis is te zien op de pilaar naast de kansel.

Schuin tegenover de preekstoel ziet u drie beschilderde pilaren. Op de meest linkse van de drie pilaren staat de afbeelding van de apostel Bartholomeus. Op de middelste van de drie pilaren staat de heilige Augustinus en tot slot op de rechtse van de drie staat paus Sixtus (wleke is niet bekend de tweede of de derde). Boven de bogen aan de bovenzijde van de pilaren zijn ook gekleurde ornamenten te zien.