Stichting Vrienden van de Grote Kerk

te Weesp

Toren

Tekening Toren BinnenDe beiaardklokken hangen boven in de "lantaarn".Tekening Beiaard

Deze klokken zitten vast; ze kunnen niet bewegen. Om ze te bespelen moet de klepel of een hamer naar de klok toe worden bewogen.

Dat gebeurd met heel lange stukken staaldraad. De hamers zijn verbonden met de trommel.Op de trommel staan, net als op een muziekdoos, de melodieën die elk kwartier klinken.

Eigenlijk is de kerktoren een enorme staande (en slaande) klok. De klepels zijn verbonden met het klavier. Op het klavier speelt de beiaardier zelf. De klepels zijn zo zwaar dat de beiaardier zijn vuisten nodig heeft om ze in beweging te krijgen. Het klavier heeft dan ook stokken in plaats van toetsen.

Op de klokkenzolder hangen de luidklokken. Luidklokken kunnen wel bewegen. Ze zwaaien om een as heen en weer zodat de klepel de klok raakt. Doordat luid-klokken zo zwaar zijn, is er in de toren een aparte houten toren gebouwd.

In die houten toren zijn de luidklokken opgehangen. Als de klokken worden geluid, zwaait die houten toren een beetje mee door het gewicht van de klokken. Op die manier wordt de kracht van die zwaaiende klokken opgevangen. Zo'n houten toren heet klokkenstoel.

De touwen waar de klokken mee geluid worden komen uit op de luidzolder. Als de klokken worden geluid, kan je beter niet op de klokken-zolder zijn, de klank van de klokken is zo luid dat het echt pijn doet aan de oren, en zo'n zwaaiende klok komt ook hard aan. De beiaard wordt elke dinsdagmorgen van 11 - 12 uur bespeeld.

 

Tekening LuidklokOude tekening van toren