Stichting Vrienden van de Grote Kerk

te Weesp

Kansel

Volgens de voorlopige monumentenlijst is deze kansel uit het laatste kwart van de 16e eeuw, maar hij kan niet eerder dan in 1863 geplaatst zijn, want in 1862 werd de vorige preekstoel, die in 1611 door Marten Claesz. was vervaardigd, verkocht. Waarschijnlijk was dit meubelstuk niet al te best meer, want reeds in 1766 legateerde iemand f.100,-- voor een "nieuwe predikstoel".

Ander kerkmeubilair

Een opvallend stuk kerkmeubilair staat in de noord-west hoek van de kerk: een gestoelte dat iets van een preekstoel heeft en ook wel als zodanig werd gebruikt. Boven op dit gestoelte bevindt zich de klankbord bekroning van de oude kansel, die in 1862 werd verkocht. Op het gestoelte heeft de koperen lezenaar een plaats gekregen, die voor de restauratie op het doophek voor de kansel in de kerk was aangebracht. Het gestoelte deed vroeger dienst bij promoties in de "Latijnse" school. Op de plek waar deze school stond, staat nu het Lichthuis aan het Waagplein. Het Lichthuis wordt gebruikt als verenigingsgebouw en vergaderlokaliteit van de PKN gemeente. 

In de ruimte bij de zijingang van de kerk aan de zuid-west gevel staat een grote kleerkist, een geschenk van een gemeentelid. De oude naam van zo'n 17e kleerkist is "Dressoor" (niet te verwarren met "dressoir"). Voorts vindt u in deze ruimte een aantal vitrines met allerlei kleinere voorwerpen die in verleden in de kerk werden gebruikt ten behoeve van de eredienst: van kerkboeken tot attributen voor collectes en er zijn zelfs oude kurketrekkers voor het openen van de wijnflessen voor het avondmaal.

Naast de deur naar de ruimte met het dressoor en de vitrines hangen in de kerk twee  mozaïken, die afkomstig zijn uit de voormalige Lutherse Kerk aan de Nieuwstad. Dit zijn voorzien van typische lutherse afbeeldingen: de zwaan en de lutherse roos. Deze beide mozaïken zijn vervaardigd door de echtgenote van de voormalige voorganger van de Lutherse Kerk in Weesp.

In de noord-westhoek van de kerk voor het gestoelte ziet u een werktuig met behulp waarvan tot 1830 werd begraven. Het werd gebruikt om de grafzerken te lichten, vandaar de naam "zerkenlichter" voor dit instrument, dat van 1662 is.

De koperen lichtkronen in de kerk zijn bepaald nog niet oud. Zij dateren namelijk van 1926 en zijn gegoten naar het model van de kronen die voor het bombardement van Rotterdam in de St. Lourenskerk aldaar hingen.

De 17e eeuwse kaarsenkronen waren reeds in 1849 verkocht en vervangen door olielampen, die reeds in 1862 plaats moesten maken voor een gasverlichting.