Stichting Vrienden van de Grote Kerk

te Weesp

Het gebouw

De Weesper Laurenskerk is een monument en wij zijn daar trots op.

Maar onze kerk is meer dan een monument, dat alleen maar herinnert aan de gelovigen uit vroeger eeuwen.

Het kerkgebouw is nog steeds het levende centrum van de Protestante Kerk Nederland (PKN) van Weesp en Driemond.

Hierna volgt een beschrijving van het kerkgebouw, zowel van het gebouw zelf (uitwendig en inwendig) als van de belangrijkste elementen in het gebouw (koorhek, orgel, kansel).